Embriyonun Gelişimi

Embriyonun Gelişimi: Laboratuar şartlarında döllenmenin gerçekleşmesinden sonra blastomer hücrelerinin bölünmesinin takibi önemlidir. Embriyoyu oluşturan blastomerlerin büyüklük ve şekillerinin simetrik olması, bölünmenin çift sayılarda gerçekleşmesi, embriyo içindeki parçacıkların olmaması embriyo kalitesini artırır.

Embriyo kalitesini etkileyen faktörler arasında, hastaya bağlı ve laboratuarın teknik donanımına bağlı faktörler yer alır. İlerleyen hasta yaşı embryo kalitesini düşüren önemli bir faktör olarak öne çıkar. İlerlemiş anne yaşı Embriyolarda artan kromozom bozukluğuna, azalmış yumurta sayısı ve kalitesine sebep olur.

Gebelik oranları artıran en önemli etken transfer edilen embriyo sayısı ve kalitesidir. Genç yaşındaki hastalarda da bozulmuş embriyo kalitesi ve azalan yumurtalık rezervi ile karşılaşılabileceği için tüp bebek tedavileri için ilerleyen yaşları beklemek hatalı bir yaklaşımdır.